Så hanterar du ett spelberoende

Spelberoende, även kallat patologiskt spelande, innebär att man har en oförmåga att kontrollera sitt spelande vilket kan leda till såväl psykologiska som ekonomiska, karriärmässiga och lagliga konsekvenser. Genom att spela kan man aktivera hjärnans belöningssystem, vilket likt vid andra former av beroende kan göra att det blir väldigt svårt att sluta. Du kan dock hantera spelberoendet genom att erkänna problemet, hantera det och undvika sådant som triggar spelandet samt skaffa hjälp och stöd.

Erkänn att du har ett spelberoende

Erkänn beroende för vad det är. Att erkänna problemet är det första stora steget mot att hantera det. Om du först inser de tecken som indikerar att du har ett problem, kan du sedan lära dig att förändra ditt beteende. Tecken på att du har ett spelberoende kan bland annat vara att:

 • Du upplever spänning genom att ta risker i ditt spelande.
 • Du tar allt större risker i ditt spelande över tid.
 • Du är upptagen med att spela, återuppleva gamla spelupplevelser (genom att tänka på dem eller berätta historier).
 • Du använder spelandet som ett sätt att fly från problem eller negativa känslor.
 • Du får skuldkänslor eller känner ånger efter att ha spelat.
 • Du misslyckas upprepade gånger att dra ner på ditt spelande.

 

Utöver dessa tecken kan följande sociala problem kopplas till spelberoende:

 • Du stjäl tid från arbetet eller familjen för att spela.
 • Du döljer ditt spelande eller ljuger om det.
 • Du lånar pengar eller stjäl för att finansiera ditt spelande.

Acceptera konsekvenserna av ditt spelande

Att spela för mycket kan leda till flera olika saker, såsom relationsproblem, ekonomiska problem, att du hamnar i klammer med lagen, att du får svårt att försörja dig, missbruk av alkohol eller droger, försämrad fysisk hälsa, mentala besvär såsom depression. Spelar du på arbetstid? Spelar du bort pengar som du har lagt undan till hyran, lån eller andra räkningar? Betalar du med kreditkort när du spelar? Undviker du att berätta vart pengarna har tagit vägen när du har spelat? Skapa en lista över alla de konsekvenser som ditt spelande för med sig. Identifiera också de människor som du har skadat genom ditt spelande, exempelvis familj och vänner.

Förstå riskerna med att spela

Att känna till riskerna med att spela kan uppmuntra spelare att överväga konsekvenserna innan de bestämmer sig för att spela. Överdrivet spelandet kan leda till depression, ångest, aggression, ökad risk för självmord, relationsproblem och sjukdomar kopplade till stress. Spelandet kan också öka stressnivåerna i kroppen genom stresshormonet kortisol samt pulsen, vilket kan vara skadligt för hälsan. Patologiskt spelande kan leda till en minskad förmåga till beslutsfattande samt minska din förmåga att utvärdera konsekvenserna av dina handlingar.

Var öppen om ditt spelande

Var inte hemlig när det gäller din ekonomiska situation eller ditt spelande. Var ärlig mot dig själv och andra om hur mycket pengar du spelar för. Du bör dessutom göra följande:

 • Betala räkningar omedelbart, när du har lagt undan pengar till dem.
 • För statistik över hur mycket pengar du förlorar. När du har lagt ihop förlusterna från en spelsession bör du skapa en lista över de saker som du hade kunnat köpa för de pengarna eller andra skulder som du hade kunnat betala av.
 • Erkänn för dig själv och för andra när du har spelat.

Identifiera de triggers som får dig att spela

Genom att känna till de triggers som får dig att spela på ett nätcasino kan du bli bättre på att hantera de impulser som får dig att spela. Triggers kan vara olika tankar, känslor, situationer eller beteenden som får dig att vilja spela. Det kan till exempel röra sig om när du är tillsammans med vänner som spelar. Detta är en kraftfull trigger för många spelare. Så här kan du identifiera dina triggers:

 • För en journal över dina tankar. När du känner ett begär att spela ska du stanna upp och skriva ner dina tankar, känslor och de sätt som du kan hantera med dina triggers. Exempel på triggers kan vara att du tänker på att spela eller tristess som skapar ett spelbegär.
 • Leder negativa känslor som exempelvis ledsamhet eller stress till att spela? Om så är fallet kan du behöva lära dig att bättre hantera dessa känslor.
 • Spelar du ofta när du söker efter spänning? I sådana fall kan tristess vara en stor trigger. Du kan behöva hålla dig upptagen eller ägna dig åt andra spännande (och säkra) aktiviteter för att stilla ditt behov av spänning.
 • Försök lyssna på musik. Musik kan nämligen hjälpa till att få dig lugn och avslappnad, vilket kan leda till att impulsiviteten minskar och du enklare kan hantera dina triggers.